Goede Vrijdag ~ Breda

Lutherse Kerk ~ Breda

Op deze Goede Vrijdag is er een Ekklesia-viering. Bent u niet in de gelegenheid in de avond deel te nemen aan de viering dan is er in deze kerk aan de Veemarktstraat 11 om 15.00 uur een een Lutherse viering waarin ds. M.J.A. Schulz voorgaat. Een ieder is van harte uitgenodigd de diensten bij te wonen… Lees verder

Witte Donderdag ~ Breda

Lutherse Kerk ~ Breda

De dienst op Witte Donderdag is een gezamenlijk viering van het Avondmaal van lutheranen en remonstranten. Ds. M.J.A. Schulz gaat voor… Lees verder

Breda ~ Kerkdienst

Lutherse Kerk ~ Breda

In deze dienst gaat mw. ds. M.J. Wassenaar voor… Lees verder

Pasen 2017 ~ Breda

Lutherse Kerk Breda

Deze dienst is een Schalmdienst in samenwerking de Doopsgezinde Kerk en de Waalse Kerk. NB: Veeluststraat 11 (vooringang) of Stadserf 3 (achteringang)… Lees verder

Kerkdienst Breda

Veeluststraat 11 en Stadserf 2 ~ Breda

In het kader van het jaarthema Pleidooi voor de vrijheid laat dr. Tjaard Barnard – remonstrants predikant – zien wat de apostel Paulus daarover te zeggen heeft. Voor bijzondere muziek wordt gezorgd… Lees verder

Kerkdienst Breda

Lutherse Kerk ~ Breda

Deze dienst markeert een nieuwe fase voor de Bredase Remonstranten. We kerken voor het eerst in de Lutherse Kerk. En dat gaan we vieren met het binnendragen van de grote kaars die bij de laatste dienst aan de Cimburgalaan werd uitgedragen. Muziek klinkt alom, want het thema luidt: Vrijheid in de muziek. We worden verwelkomd.. Lees verder