Zomerdiensten (4) De vreemdeling en het vreemdelingschap

Foto: Jacomina W. van Andel ~ In Zicht In Vorm Zomerdiensten (4) De vreemdeling en het vreemdelingschap
Datum 30 juli 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3
Entree
Toegang vrij

In de zomerperiode ~ van 9 juli tot en met 13 augustus ~ kerken de Remonstranten Rotterdam en de Doopsgezinden samen. De zomerdiensten met het thema Uit en Thuis vinden afwisselend plaats in de Arminiuskerk en in de Doopsgezinde Kerk.

De vreemdeling is niet thuis, maar we moeten hem of haar wel in ons midden opnemen. Vreemdelingschap is een belangrijke Bijbelse notie, een zijnswijze. De Bijbel roept op het vreemdeling zijn niet te vergeten. We lezen Psalm 39, Genesis 12, 1 – 9 en Matteüs 25, 34 – 45.

In deze dienst in de Arminiuskerk gaat de doopsgezinde predikant Jaap Brüsewitz voor.

Agenda