Zomerdienst in de Remonstrantse Kerk

Zomerdienst in de Remonstrantse Kerk
Datum 17 juli
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

In de zomerperiode ~ 10 juli t/m 14 augustus ~ kerken de Remonstranten Rotterdam en de Doopsgezinden samen. Thema voor deze zomerdiensten is: ‘vriend en vreemdeling’

Deze kerkdiensten zijn wisselend in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, en de Doopsgezinde Kerk, Noordmolenlaan 3, in Rotterdam.

Voorganger in deze tweede zomerdienst in de Remonstrantse Kerk is IJke Aalders. Broeder Yke Aalders is pastoraal werker van de Doopsgezinde Gemeente Koog, Zaandijk en Westzaan

thema voor deze zondag is: Pelgrim (Lucas 24:13-35 – Emmaüsgangers))

We noemen onszelf graag mensen van de weg. Dan is het onvermijdelijk dat wij vaak verkeren in de positie van de vreemdeling. Wat zegt het over ons, als we ons verbazen over die ontdekking? En wat leert het ons over onze houding tegenover hen die wij als vreemdeling beschouwen én degenen die we ervaren als medereizigers?

 

(Schilderij ‘Emmaüsgangers van Janet Brooks Gerloff)

Agenda