Woensdagavondgesprekken

schilderij van Soulpainter Woensdagavondgesprekken
Datum 18 september 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken

Bij Marcus komt Jezus pardoes het verhaal binnen stappen om zich door Johannes te laten dopen. Bij Mattheus is er dan al heel wat aan vooraf gegaan, namelijk een afstammingslijst, een geboorte met aankondiging, en een vlucht naar Egypte. Lucas begint met het complete kerstverhaal en bij Johannes is het Woord mens geworden. Er zijn mensen die aan vragen stellende kinderen vertellen dat zoiets heel normaal is, want ook bij een ongeluk vertellen getuigen lang niet altijd hetzelfde verhaal. Ook volwassenen worden soms voor de gek gehouden met dit soort antwoorden.

Maar hoe zit het dan wel? In de eerste plaats waren de evangelisten geen getuigen van een ongeluk, maar verkondigden ze alle vier op eigen wijze het evangelie, een goede boodschap. Het waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers.

De bijeenkomsten zijn op: 18 september, 30 oktober, 27 november, 8 januari 2020, 11 maart en 29 april.

Zes woensdagavondgesprekken zijn natuurlijk niet voldoende, maar we moeten zo toch een eind op weg komen in onze poging om te leren van de verschillen. Want het gaat om dat leren, niet alleen van de vier evangelisten, maar ook met en van elkaar.

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf ongeveer 19.45 is er koffie en thee in de mooie commissiekamer.

De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het kerkkantoor  of bij Piet Bogaards.

De toegang is vrij, maar een bijdrage voor koffie, thee en koekje wordt op prijs gesteld.

Agenda