Woensdagavondgesprek Evangelie van Johannes (1)

Museum Boijmans van Beuningen Woensdagavondgesprek Evangelie van Johannes (1)
Datum 5 oktober 2016
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3 ~ Rotterdam
Entree
toegang vrij

Het Johannesevangelie heeft een heel andere sfeer dan de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas. Op hoofdlijnen heeft dit te maken met geloof en ongeloof, authentieke teksten en later toegevoegde, het verheffen van Jezus tot God. Zeker is dat hoofdstuk 21 niet door Johannes is geschreven en dat de proloog – hoofdstuk 1:1-18 – later is toegevoegd. In de zes bijeenkomsten doen we ongetwijfeld opmerkelijke ontdekkingen. De verschillende vertalingen leveren ook gespreksstof en veelal andere gezichtspunten.

In voorbereiding op het Woensdagavondgesprek van 5 oktober lezen we uit het evangelie volgens Johannes de hoofdstukken 1-3.

Tekst bij het voorbereiden van deze avond:

Het evangelie van Johannes wijkt af van de drie andere evangelies van het Nieuwe Testament. De redevoeringen van Jezus zijn hier langer en er zijn meer reizen van Galilea naar Jerusalem. Er zijn meer punten van verschil. Een belangrijk punt is dat het evangelie van Johannes een duidelijk thema heeft. Het wordt in de proloog ‑ hoofdstuk 1:1-18 ‑ neergezet en consequent vastgehouden tot en met hoofdstuk 21:31. Hoofdstuk 21 is een later toevoeging.

Bij de andere evangelies moet je uit de op zich losstaande gebeurtenissen de leer van Jezus afleiden. Hier is de in de hellenistische tijd gangbare opvatting gevolgd, dat je een leer kunt kennen uit de woorden en daden van een voorbeeldige persoon. Deze opvatting wordt in het vierde evangelie niet gevolgd. Je vindt aan het begin ‑ hoofdstuk 1:5 ‑ het thema en het licht in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan dat in het vervolg steeds aan de orde is.

Het vierde evangelie is, voor 1:1 – 20:31, waarschijnlijk ontstaan tegen 100 na Chr. in het zuidwesten van Klein-Azië. Het speelde een rol in een controverse over de betekenis van joodse opvattingen voor christenen. Er waren verschillende aan het jodendom ontsproten groeperingen (zie Paulus) en de controverse speelde binnen één van de groeperingen ‑ de christenen. We mogen dan ook niet aan een anti-joods evangelie denken wel aan een bijdrage aan een discussie binnen een groepering

Met veel plezier kijken we uit naar de eerste gedachtenwisseling van dit seizoen!

Het evangelie van Johannes wijkt af van de drie andere evangelies van het Nieuwe Testament. De redevoeringen van Jezus zijn hier langer en er zijn meer reizen van Galilea naar Jerusalem. Er zijn meer punten van verschil. Een belangrijk punt is dat het evangelie van Johannes een duidelijk thema heeft. Het wordt in de proloog ‑ hoofdstuk 1:1-18 ‑ neergezet en consequent vastgehouden tot en met hoofdstuk 21:31. Hoofdstuk 21 is een later toevoeging.

Bij de andere evangelies moet je uit de op zich losstaande gebeurtenissen de leer van Jezus afleiden. Hier is de in de hellenistische tijd gangbare opvatting gevolgd, dat je een leer kunt kennen uit de woorden en daden van een voorbeeldige persoon. Deze opvatting wordt in het vierde evangelie niet gevolgd. Je vindt aan het begin ‑ hoofdstuk 1:5 ‑ het thema en het licht in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan dat in het vervolg steeds aan de orde is.

Het vierde evangelie is, voor 1:1 – 20:31, waarschijnlijk ontstaan tegen 100 na Chr. in het zuidwesten van Klein-Azië. Het speelde een rol in een controverse over de betekenis van joodse opvattingen voor christenen. Er waren verschillende aan het jodendom ontsproten groeperingen (zie Paulus) en de controverse speelde binnen één van de groeperingen ‑ de christenen. We mogen dan ook niet aan een anti-joods evangelie denken wel aan een bijdrage aan een discussie binnen een groepering

Met veel plezier kijken we uit naar de eerste gedachtenwisseling van dit seizoen!

€20 (ter bestrijding van de kosten) wanneer je in zes bijeenkomsten je gedachten wilt delen. Graag op de eerste bijeenkomst voldoen; €5 per keer wanneer je eens een avond wilt meepraten | je kunt je per mail aanmelden woensdagavondgesprek@inzichtinvorm.nl – Jacomina van Andel – of bij het kerkkantoor

Agenda