Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – vervallen!!

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – vervallen!!
Datum 8 januari
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken

De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie

Onderwerp van deze bijeenkomst  is: De evangeliën vergeleken:

De evangeliën vergeleken: verhalen over het Koninkrijk.

Schrijf je koninkrijk met of zonder hoofdletter? Waarom heeft Mattheus het steeds over het ‘koninkrijk (der hemelen)’ terwijl Lucas de voorkeur geeft aan het ‘koninkrijk van God’? Terwijl de Naardense Bijbel het niet heeft over het koninkrijk van God, maar over het koningschap van God. Koninkrijk der hemelen en koninkrijk van God komen in het Nieuwe Testament in totaal 129 keer voor, maar slechts 5 keer bij Johannes. Johannes is overigens ook de enige die beweert dat het koninkrijk niet van deze wereld is. Dat laat hij Jezus tenminste zeggen:  “Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.” (Joh.18:36). De woorden uit het ‘Onze Vader’: ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden’ passen blijkbaar niet in de visie van Johannes. Dat geeft te denken, en dat moeten we dan ook maar doen.

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf ongeveer 19.45 is er koffie en thee in de mooie commissiekamer.

De volgende bijeenkomst is op 11 maart. Dan is het thema: De evangeliën vergeleken: wonderen en wonderlijke verhalen.

Agenda