Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 3

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 3
Datum 27 november 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken

De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie

Onderwerp van deze bijeenkomst  is:

De evangeliën vergeleken: zaligsprekingen en gelijkenissen

Voor veel gelovigen zijn de zaligsprekingen een grote bron van troost.  Ze worden wel beschouwd als de samenvatting van Jezus’ prediking. En zo worden ze ook vaak gebruikt in preken.  Maar waarom komen ze dan bij Marcus niet voor en rept ook Johannes er niet over?  Terwijl Johannes toch de belangrijkste leverancier van tegeltjes-teksten lijkt te zijn. Vonden Johannes en Marcus het niet belangrijk, of kenden ze de zaligsprekingen helemaal niet? Het lijkt er overigens veel op dat niemand zich daar druk om maakt. Wij doen dat natuurlijk wel, want wij willen weten waarom deze verschillen er zijn en wat ze kunnen betekenen.

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf ongeveer 19.45 is er koffie en thee in de mooie commissiekamer.

De volgende bijeenkomst is op 8 januari 2020. Dan is het thema: De evangeliën vergeleken: verhalen over het Koninkrijk

Agenda