Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 2

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 2
Datum 30 oktober 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken

De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie

Onderwerp van deze bijeenkomst  is:

De evangeliën vergeleken: aankondiging en geboorteverhalen         

Net als Johannes schrijft Marcus voor lezers die blijkbaar geen behoefte hebben aan wat biografische gegevens over Jezus. Mattheus en Lucas vinden die gegevens wel belangrijk, in ieder geval om er hun evangelie mee te beginnen. Maar ze lijken in de verste verte niet op elkaar. Herodes stierf  4 jaar voor het begin van onze jaartelling. Bij Mattheus wordt Jezus geboren als Herodes nog leeft. Maar bij Lucas wordt Jezus geboren  tijdens de volkstelling van Quirinius, en dat was 10 jaar na de dood van Herodes. Biografische missers? Of hebben ze allebei een bedoeling met hun eigen versie?

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf ongeveer 19.45 is er koffie en thee in de mooie commissiekamer.

De volgende bijeenkomst is op 27 november. Dan is het thema: De evangeliën vergeleken: zaligsprekingen en gelijkenissen.

Agenda