Woensdagavondgesprek (2)

Woensdagavondgesprek (2)
Datum 29 november 2017
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3

Het evangelie van Johannes wil aantonen dat het lijden van Christus in de Schrift werd voorspeld en derhalve noodzakelijk was. De drie andere evangelies van het Nieuwe Testament zien in het lijden van Christus het bewijs, dat hij zelfs in de moeilijkste omstandigheden zich hield aan zijn opdracht. In het afgelopen jaar is het evangelie van Johannes gelezen. We lezen nu, als voorbeeld van de andere groep, het evangelie van Mattheüs.

Deze kring komt 6 avonden bij elkaar – 18 oktober | 29 november | 10 januari | 21 februari | 28 maart | 2 mei – Wanneer je de zes bijeenkomsten wilt bijwonen vragen we €20 ter bestrijding van de onkosten en € 5 per keer als je zomaar eens een avond wilt meepraten. Graag op de eerste bijeenkomst voldoen | Thom Hagendoorn is de inleider

Je kunt je aanmelden bij het kerkkantoor

Agenda