Werelddiaconaatszondag met dr. Tjaard Barnard

Werelddiaconaatszondag met dr. Tjaard Barnard
Datum 2 februari
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Diaconaatszondag

De aanvangstijd is 10.30 uur.

Deze zondag staat het diaconaat – wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn – centraal. Dienstbetoon dichtbij en veraf. Natuurlijk heeft diaconaat te maken met geld, maar ook met bewustwording en zelf op velerlei manier dienstbaar zijn.

(Bernard van Orley, Laatste oordeel)

Werelddiaconaat in zijn huidige vorm is mede na de watersnoodramp van 1953 ontstaan. Toen in de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953 de dijken in Zeeland doorbraken kregen de getroffen gebieden veel hulp, geld en goederen uit binnen en buitenland. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het werelddiaconaat ontstaan.

In de preek gaat het over het verhaal van het laatste oordeel zoals we dat vinden bij Mattheüs 25: 31-46.

Gaat dat om de hele wereld te verbeteren of is het eigenlijk vooral de vraag wat je in je directe omgeving hebt gedaan?

De diaconale commissie komt ook aan het woord om kort te vertellen over haar werkzaamheden. Tijdens deze dienst wordt het avondmaal, staande in een kring, gehouden.

Voorgaat dr. Tjaard Barnard  in samenwerking met leden van de diaconale commissie.

Er is géén kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk aan de Noordmolenwerf 1-3

Agenda