Stadsretraite – Thomas à Kempis

Stadsretraite – Thomas à Kempis
Datum 8 februari
Tijd 10:00 - 16:00 uur
Locatie Rotterdam

Thema voor de Stadsretraite is dit jaar: ‘God ervaren in de teksten van Thomas à Kempis’

De afgelopen twee Stadsretraites stonden we stil bij twee grote mystici uit de Rijnlandse mystiek, te weten Meister Eckhart en Hildegard von Bingen. Beiden hebben ook ons als vrijzinnige protestanten wel degelijk het nodige te zeggen, al moeten we soms wel een vertaalslag maken. We willen nog een derde keer stilstaan bij de Rijnlandse mystiek maar deze keer een persoon opvoeren die indirect aan de wieg heeft gestaan van de latere Reformatie. Thomas à Kempis. Thomas staat voluit in de traditie van de Moderne Devotie, die kritische vragen stelt. We willen ons dan ook verdiepen in zijn gedachten en zijn meest beroemde werk, ‘De Navolging van Christus’, samen bestuderen. Overigens is het opvallend dat de belangstelling voor de Moderne Devotie de laatste jaren weer stevig opbloeit. En dat niet alleen in het kerngebied van de beweging, de IJsselstreek en dan met name Deventer en Zwolle. Er verscheen zelfs een boekje ‘Pleidooi voor postmoderne devotie’, dat kernwoorden uit de beweging van Geert Grote en Thomas à Kempis poogt te vertalen naar het hier en nu. Ook daarmee zullen we ons deze zaterdag bezighouden.

Dr. Koen Holtzapffel en Jethro Zevenbergen begeleiden de retraite. 

Waar: Remonstrantse kerk, Museumpark 3

Kosten: €20,- inclusief koffie, thee en lunch

Opgave: Graag aanmelden vóór 30 januari bij kerkkantoor

Agenda