Oriëntatiecursus Dwars geloven (4)

Oriëntatiecursus Dwars geloven (4)
Datum 14 november 2017
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3
Entree
Toegang vrij

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op deze 5 avonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.
De 4e avond heeft als onderwerp Ik en mijn belijdenis Persoonlijk geloof als individuele en gezamenlijke oefening. Remonstrantse Beginselverklaring en Belijdenis – als baken – 2006. Begeleiding Koen Holtzapffel.

Agenda