Oriëntatiecursus – Dwars Geloven – 4

Oriëntatiecursus – Dwars Geloven – 4
Datum 12 november 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

Tijdens deze cursus komt u meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op deze vijf avonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Als algemene inleiding op de cursus krijgt u op de eerste bijeenkomst het cursusboek Dwars Geloven uitgereikt.

U bent van harte welkom! Natuurlijk bent u ook welkom als u niet alle avonden kunt bijwonen of speciaal in een avond bent geïnteresseerd.


Vierde avond: Ik en mijn belijdenis

Persoonlijk geloof als individuele en gezamenlijke oefening.
Aan de orde komen ook de Remonstrantse Beginselverklaring  en de Algemene Belijdenis als baken

De avond wordt ingeleid door dr. Koen Holtzapffel.

Agenda