Oriëntatiecursus – 4

Oriëntatiecursus – 4
Datum 12 november 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Vanavond de vierde bijeenkomst.

Dr. Koen Holtzapffel zal het thema van deze avond ‘Ik en mijn belijdenis’ inleiden.

De vijfde en laatste bijeenkomst is op 27 november en dan zullen onze beide predikanten u iets vertellen over spiritualiteit, de organisatie van de Remonstrantse Broederschap en de mogelijkheid om lid of vriend van onze Gemeente te worden.

Iedereen is van harte welkom, ook als u maar een van de cursusavonden wilt bijwonen.

Meer informatie over de verschillende thema’s vindt u hier.

Agenda