Oriëntatiecursus – 3

Oriëntatiecursus – 3
Datum 30 oktober 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Vanavond de derde bijeenkomst.

Dr. Tjaard Barnard zal het thema van deze avond ‘Van Arminianen tot Remonstranten’ inleiden. Een vleug geschiedenis van de Remonstranten aan de hand van het boek ‘Arminianen in de Maasstad’.

 

 

De volgende bijeenkomst is op 12 november en dan staat het thema ‘Ik en mijn belijdenis’ centraal dat door dr. Koen Holtzapffel wordt ingeleid.

Iedereen is van harte welkom, ook als u maar een van de cursusavonden wilt bijwonen.

Meer informatie over de verschillende thema’s vindt u hier.

Agenda