Oriëntatiecursus 2022

Oriëntatiecursus 2022
Datum 6 december
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Tijdens deze laatste bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je verder kennis kunt maken met onze Gemeente, kunt deelnemen aan allerlei activiteiten en kringen en tenslotte hoe je lid of vriend kunt worden.

Inleiding door dr. Koen Holtzapffel en dr. Tjaard Barnard

U bent van harte welkom, ook als u de vorige bijeenkomsten niet heeft kunnen bijwonen.

Bent u dit jaar niet in staat geweest de cursus of niet alle bijeenkomsten bij te wonen? Volgend jaar start weer een nieuwe Oriëntatiecursus!

Agenda