Oriëntatiecursus – 1

Oriëntatiecursus – 1
Datum 25 september 2019
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

De cursus start op 25 september. Dr. Tjaard Barnard zal het thema van deze avond ‘De Bijbel, wat is dat voor een boek?’ inleiden.

  • Verkenning van begrippen en Bijbelverhalen.
  • Vele manieren om de Bijbel uit te leggen.
  • Bijbel en kunst.

 

De volgende bijeenkomst is op 8 oktober en dan staat het thema ‘God en Jezus’ centraal dat door dr. Koen Holtzapffel wordt ingeleid.

Iedereen is van harte welkom, ook als u maar een van de cursusavonden wilt bijwonen.

Meer informatie over de verschillende thema’s vindt u hier.

Agenda