Oriëntatiecursus 1: De Bijbel wat is dat voor een boek? met dr. Tjaard Barnard

Oriëntatiecursus 1: De Bijbel wat is dat voor een boek?  met dr. Tjaard Barnard
Datum 26 september
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen levensverhaal van groot belang. U bent allen welkom.

U kunt zich aanmelden bij het kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Agenda