Oecumenische Leerkring Geloofsverdieping

Oecumenische Leerkring Geloofsverdieping
Datum 20 september
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

De oecumenische leerkring is een gesprekskring met deelnemers uit de breedte van de kerken. Hij wordt geleid door dr. Tjaard Barnard (remonstranten) en ds. Katinka Broos (PKN). Er zijn mensen die al jaren meedoen, maar tegelijkertijd schuiven er ook elk jaar nieuwe mensen aan. De kring wordt gehouden in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Arminiuskerk, op dinsdagmorgen, telkens van 10.00 – 12.00 uur.

Dit seizoen willen we over de inhoud van het christelijke geloof spreken aan de hand van een boekje van Toon Tellegen getiteld God onder de mensen. De ogenschijnlijke luchtige verhalen van de hand van Tellegen bieden vaak veel stof tot overdenking en overpeinzing.

Aanmelden kan via het remonstrantse kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotetrdam.nl

Nadere informatie bij Tjaard Barnard: barnard@remonstrantenrotterdam.nl

De data voor het nieuwe seizoen (2022-2023) zijn: 20 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei

Agenda