Oecumenische Kring

Oecumenische Kring
Datum 19 september
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

De oecumenische leerkring die maandelijks samenkomt in de remonstrantse Arminiuskerk heeft deelnemers uit verschillende kerken in Rotterdam, waardoor in de discussies verschillende zienswijzen en tradities over tafel gaan. We leren op een andere manier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren naar andere visies én bespreken een theologisch thema waar we allemaal wat van opsteken.

De remonstrantse emeritus predikant Johan Goud zoekt in zijn jongste publicatie een antwoord op de vraag ‘Wat geloof ik zelf’. Zijn geloof beschrijft hij als een voortdurend gesprek tussen zijn ‘ongelovige alter ego’ en zijn ‘vertrouwensvolle ik’. In dat gesprek gebruikt Goud woorden van andere zoekers in kunst, literatuur en filosofie.In de Oecumenische leerkring volgen we zijn zoektocht en innerlijk gesprek en gaan tegelijk het gesprek met elkaar aan over de antwoorden die Goud voor zichzelf vindt.

Agenda