Digitale kerkdienst met Tjaard Barnard

Digitale kerkdienst met Tjaard Barnard
Datum 23 januari
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

De komende vijf weken wordt er in de digitale kerkdiensten die via ons YouTube-kanaal te bekijken zijn, stil gestaan bij de verhalen uit het begin van het Bijbelboek Genesis. Verhalen die gaan over een oertijd. Van de schepping tot de zondvloed. Mysterieuze verhalen die niet zo gemakkelijk zijn. Die misschien gekraakt moeten worden als een noot. Verhalen die ingewikkelde schillen bevatten, maar tegelijkertijd ook boeiende vergezichten en verrassende perspectieven. Graag vragen we daar de komende vijf weken uw aandacht voor.

Deze zondag is het thema: Bekeer ons felle hart

Er is  deze zondag nog géén kerkdienst in ons kerkgebouw. Kijk steeds in de agenda of de kerkdienst in het kerkgebouw door kan gaan volgens de laatst afgekondigde coronamaatregelen!

Agenda