Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard
Datum 17 november 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Ingewikkelde theologische vragen laten zich niet gemakkelijk wegvertalen. Tenminste, als je trouw wilt blijven aan de oorspronkelijke schrijver. Hoe zit het nu precies met die twee musjes die niet van het dak vallen zonder de Hemelse Vader? (Mat. 10: 29) Wil God dat nu of kijkt hij alleen maar toe? Met hulp van de Heidelberger Catechismus en Job denkt dr. Tjaard Barnard na over deze vragen

Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
door welke Hij hemel en aarde,
mitsgaders alle schepselen,
gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte,
vruchtbare en onvruchtbare jaren,
spijze en drank, gezondheid en krankheid,
rijkdom en armoede,
en alle dingen, niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

 

Agenda