Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard
Datum 26 november
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Eeuwigheidszondag

Met medewerking van Doretthe Janssens, fluit

In deze dienst herdenken we gemeenteleden die dit jaar overleden zijn. Ook voor andere overledenen kan een kaarsje worden ontstoken.

Collecte diaconie Stichting Exodus Rotterdam -Project Ouders en Kinderen in Detentie ondersteunt kinderen om hun gedetineerde ouder te bezoeken tijdens detentie www.exodus.nl

Agenda