Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard
Datum 27 november 2022
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Breda Lutherse Kerk

In deze dienst wordt stil gestaan bij de mensen die dit jaar overleden zijn.

Agenda