Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard
Datum 16 februari
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Deze zondag staat het verhaal van de zondeval uit Genesis 3 centraal.

Voor vrijzinnigen is het maar een lastig verhaal. Zij hebben niet veel met de erfzonde. Ze kijken liever wat positiever naar de mens.

Maar zou het verhaal ook gelezen kunnen worden als de volwassenwording van de mens? Is het uiteindelijk niet de vervolmaking van de schepping?

 

Agenda