Kerkdienst met dr. Koen Holtzapffel – Witte Donderdag

Kerkdienst met dr. Koen Holtzapffel – Witte Donderdag
Datum 18 april 2019
Tijd 20:00 - 21:00 uur
Locatie Rotterdam

Op Witte Donderdag gaat voor dr Koen Holtzapffel.

De viering van het Avondmaal is heel oud. Paulus maakte er in zijn brieven al gewag van. Vier elementen keren steeds weer terug. Als eerste de beleving van de onderlinge gemeenschap met Jezus’ volgelingen. Als tweede de beleving van de onderlinge gemeenschap met hun leidsman Jezus. Het was bij de maaltijd alsof hij zelf weer in hun midden aanwezig was. Ten derde het gedenken van zijn lijden en dood en ten slotte de belofte van de komst van Gods koninkrijk, waar opnieuw gegeten en gedronken zou worden met Jezus aan het hoofd. Vier elementen. Gedachtenis, maar ook dankbaarheid, beleving van gemeenschap én verwachting. Ze komen terug in onze avondmaalsviering op deze kerkdienst op Witte Donderdag.

Wij hebben er soms wat aarzeling bij,  maar het Avondmaal in de dienst op Witte Donderdag blijft een heel mooi, oeroud ritueel dat ook voor vrijzinnige mensen betekenisvol is en ja, ze mogen dat symbolisch uitleggen. Beleef het een keer zelf mee, een waardig alternatief voor ‘The Passion’ op tv.

Agenda