Tweede Adventsdienst met dr. Koen Holtzapffel (Cantate/vriendendienst)

Tweede Adventsdienst met dr. Koen Holtzapffel (Cantate/vriendendienst)
Datum 9 december 2018
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Het kerkelijk jaar begint met de Adventstijd, de vier zondagen omvattende periode voor Kerstmis, waarin de komst van Christus wordt afgewacht; een periode van inkeer en bezinning. In Bachs Leipzig werd gedurende deze periode dan ook geen concertante kerkmuziek gemaakt, wat de cantor gelegenheid bood zijn voorbereidingen te treffen voor de zware Kerst-twaalfdaagse, van Eerste Kerstdag tot en met Driekoningen; daarin moesten, afhankelijk van de weekdag waarop Kerstmis viel, op maximaal zeven zondagen cantates worden uitgevoerd, waarvan vijf met feestelijke allure.
Alleen op de eerste Adventszondag werd nog wel een cantate uitgevoerd. In het jaar van zijn koraalcantates kiest Bach voor 3 december 1724 het eerste koraal uit de Lutherse gezangbundel (die ook het kerkelijk jaar volgt): Nun komm, der Heiden Heiland. Dat lied is een omdichting door Martin Luther (1524) van een oudkerkelijke, niet-gregoriaanse hymne, geschreven door Ambrosius (339-397, bisschop van Milaan); het wordt wel beschouwd als het oudste kerstlied. De eerste regel van dit Latijnse lied, Veni redemptor gentium (‘gentium’ = ‘van de volkeren’), maakt duidelijk dat Heiden hier niet ‘heidenen’ betekent maar ‘volkeren’. Tien jaar eerder, 1714 in Weimar, schreef Bach al een cantate die dezelfde titel heeft (BWV 61). In BWV 62 volgt Bach alle acht verzen van het koraal: het eerste en laatste vers letterlijk naar tekst en melodie in openings- en slotkoor, en de ´binnenverzen´ in vrije omdichtingen in aria’s en recitatieven. Bachs tekstdichter, vermoedelijk de voormalige conrector van de Thomasschule, Andreas Stübel, raadpleegde klaarblijkelijk ook Ambrosius’ origineel, dat hij soms dichter benaderde dan Luther.

Ambrosius’ lied is terug te vinden in het nieuwe liedboek als gezang 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’. Met daarin het prachtige ‘licht dat in de nacht begint’. We zingen het lied en voorganger Koen Holtzapffel overdenkt deze strofe.

 

Deze zondag gaat voor dr. Koen Holtzapffel.

Door het remonstrants Cantatekoor en -orkest o.l.v cantor Aart Bergwerff wordt uitgevoerd BWV 62:  Nun komm, der Heiden Heiland

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Adventsdienst is ook een Cantate-/Vriendendienst  dus neemt u vooral ook vrienden en bekenden mee!

Agenda