Kerkdienst met dr. Eric Cossee

Kerkdienst met dr. Eric Cossee
Datum 4 oktober
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Centraal deze zondag staat de tekst ‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is’ (Lucas 6:36)

Barmhartigheid verruimt onze blik tot het zien van wat er werkelijk in mensen omgaat. Vaak blijven onze indrukken van anderen steken aan de buitenkant. Naar mensen kijken kan heel boeiend lijken, maar leven wij zo niet langs elkaar heen?

Beseffen wij wel de draagwijdte van de woorden ‘Niet gering is de verantwoordelijkheid voor de blik die wij elkander gunnen’ (W.S. Wiardi Beckman)? In het intermenselijk verkeer wordt uiterste zorgvuldigheid van ons gevraagd. Barmhartigheid maakt ons ontvankelijk voor de diepere dimensie van de ontmoeting.

In deze dienst gaat voor Prof. dr. Eric Cossee.

Hij is emeritus-predikant van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

U bent van harte welkom, maar wel even hier reserveren!

 

Agenda