Kerkdienst – Dr. Peter Nissen

Datum 2 september 2018
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Rotterdam

In deze dienst gaat voor dr. Peter Nissen

GOD KRIJGT EEN NAAM

 ‘Hij is het weer!’, zo luidde de titel van een boekje over de betekenis van het woordje ‘God’ van de Leidse theoloog en filosoof C.A. van Peursen. Wij gebruiken dat woordje om een naam te geven aan bijzondere ervaringen: ervaringen van iets wonderlijks, iets dat ons te boven gaat. In de dienst van zondag 2 september zullen we twee Bijbelverhalen lezen over zulke ervaringen. Het zijn ervaringen die iets te weeg brengen in het leven van mensen. Misschien kunnen ze ook ons in beweging brengen. 

 

Gastvoorganger in deze dienst is ds. Peter Nissen. Hij is remonstrants predikant in Oosterbeek en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij vertegenwoordigt de remonstranten in de Raad van Kerken in Nederland en is voorzitter van het curatorium van het Remonstrants Seminarium.

Agenda