Kerkdienst – Dr Eric Cossee

Kerkdienst – Dr Eric Cossee
Datum 10 juni 2018
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Rotterdam

Het thema van de overdenking ‘schade lijden aan de ziel’ is ingegeven door de ervaring dat ieder mens in haar of zijn leven ongewild of soms door eigen toedoen psychische schade oploopt. Hoe gaan wij met deze ervaringen om? Is veerkracht voldoende om er weer bovenop te komen, of reikt ‘schade aan de ziel’ dieper?

De Bijbel leert ons dat het hier gaat om de kern van ons bestaan. De kerk heeft in het pastoraat (‘zielzorg’) daar altijd speciale aandacht voor gehad. Geloof is ‘balsem voor de ziel’.

In deze dienst gaat voor Dr Eric Cossee.

Hij is oud-predikant van de Remonstrantse gemeente Rotterdam.

Agenda