Kerkdienst ~ Dienst Anders ~ Houvast

Climberland.net Kerkdienst ~ Dienst Anders ~ Houvast
Datum 22 oktober 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3
Entree
Toegang vrij

Een van de kenmerken van onze gemeente is dat er veel variatie mogelijk is als het gaat om de inhoud en vormgeving van de diensten. Elke viering maakt gebruik van de elementen beeld, woord, klank, stilte, verbondenheid. Die essentiële elementen kun je op verschillende manieren tot uiting brengen en met elkaar verbinden. We gaan verder met waar we vorige jaren mee begonnen. Dit jaar is het thema van onze Kerkdienst Anders (film)verhalen geven Houvast.

Bijbelverhalen maar ook filmverhalen geven houvast en perspectief. Ze maken daarbij gebruik van het motief van De reis van de Held. Maar hoe bieden Bijbel- en filmverhalen oriëntatie/perspectief en hoe beleven we dat zelf? Dankbaar maken we deze morgen gebruik van de inbreng van de bij onze gemeente betrokken mevrouw Amber de Rooij. Zij is psychologe, filmtherapeute en gepromoveerd op een onderzoek naar de wijze waarop films mensen met een traumatische ervaring nieuwe oriëntatie en houvast kunnen bieden. Aan de hand van een filmfragment laat zij zien hoe wij allemaal houvast kunnen ontlenen aan films. Onze organist Aart Bergwerff speelt filmmuziek.

Overigens houden we begin volgend jaar ~ 20 februari ~ een Filmcafé Anders, waarin Amber de Rooij aan de hand van een zorgvuldige selectie van filmfragmenten nader ingaat op de wijze waarop films een positieve rol kunnen spelen in onze levensoriëntatie.

Voorganger is dr. K.J. Holtzapffel. Medewerking verleent mw. dr. A. de Rooij.

Agenda