Kerkdienst

Datum
19 februari 2017
Tijd
10:30 - 11:30 uur
Locatie
Arminiuskerk ~ Rotterdam

In deze dienst gaat mw. ds. I.L. Tan voor. Zij studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium. Mw. Tan was predikant in Leiden, is verbonden aan de Oecumenische Werkgroep De Grote Kerk door de week in Haarlem. Zij is ook gastpredikant.

Agenda