Gesprekskring Dwars Geloven

Gesprekskring Dwars Geloven
Datum 11 januari 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3
Entree
Toegang vrij

Dit zijn gesprekken met de predikanten Barnard en Holtzapffel in vervolg op de oriëntatiecursus Dwars Geloven.

Agenda