Eerste zondag van de Paastijd – Dr Eric Cossee

Eerste zondag van de Paastijd – Dr Eric Cossee
Datum 8 april 2018
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Rotterdam

Deze zondag gaat Dr Eric Cossee voor.

Deze eerste zondag na Pasen wordt ‘Beloken Pasen’ genoemd. Beloken Pasen is de laatste dag van het ‘Paasoctaaf’. Met Pasen waren vanouds de luiken geopend voor de grote altaarstukken waarin Christus in heerlijkheid wordt getoond, een week later worden zij toegesloten: ‘Beloken Pasen’. Niet meer wat te zien is, maar wat ons innerlijk raakt, staat nu centraal. Wij moeten loskomen van onze fixatie op het zichtbare en ons vertrouwen stellen op het onzichtbare. Het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas staat deze zondag centraal. Tegenover zijn ‘eerst zien en dan geloven’ stelt Jezus: ‘Gelukkig zijn zij, die niet zien en toch geloven’. (Johannes 20:29).

Eric Cossee is oud-predikant van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

 

Agenda