21 februari 2017

Oude-Testament-bron-Wikipedia

Geschreven door Jacomina W. van Andel

Introductie in de Gutenbergbijbel door de vertaler Hiëronymus van Stridon in het Latijn

Gerelateerd