Donderdagmorgendialoog – 6

Donderdagmorgendialoog – 6
Datum 14 mei
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Donderdagmorgendialoog – filosofisch

 Van ‘waarden en normen’ tot ‘Messias belijdende Joden’:  Zes keer een ander onderwerp.

U zult merken dat de zes onderwerpen heel verschillend zijn en op zichzelf staan. De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het kerkkantoor  of bij Piet Bogaards

Onderwerp voor deze laatste bijeenkomst van dit seizoen is:

Messiasbelijdende Joden: noem mij liever geen christen.

Orthodoxe Joden verwachten de komst van de Messias, Messiasbelijdende Joden geloven dat de Messias in Jezus is gekomen, en de meerderheid van de Joden verwacht noch gelooft, is gewoon seculier. Was Paulus christen of was hij een messiasbelijdende Jood? Het aantal Messiasbelijdende Joden is klein en hun verdeeldheid groot. Velen van hen schijnen lid te zijn van een kerkgenootschap. Anderen komen op sjabbat bij elkaar in een eigen gemeente, met een joodse voorganger, die soms rabbijn wordt genoemd. Sommigen laten hun zonen besnijden. Sommigen houden zich aan de spijswetten. In Israël mogen Messiaanse Joden volgens de wet alleen trouwen met een christen of een andere Messiaanse Jood. Hoe ze zichzelf het liefst noemen? Christen-Jood, Messiasbelijdende Jood, Messiaanse Jood? Een feit is dat steeds meer Messiaanse Joden liever geen christen worden genoemd. Is een kwestie van identiteit en bewustwording.

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. Vanaf  9.45 uur is er koffie en thee in de mooie kerkenraadskamer.

De toegang is vrij, maar een bijdrage voor koffie, thee en koekje wordt op prijs gesteld.

Agenda