Cursus Dordtse Leerregels -2

Cursus Dordtse Leerregels -2
Datum 19 september 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Barendrecht

Het is in 2018 vierhonderd jaar geleden dat in Dordrecht de bekende Nationale Synode werd gehouden, van november 1618 tot mei 1619. Deze gebeurtenis zal door protestants Nederland uitbundig worden herdacht. De aanleiding voor het bijeenroepen van de Nationale Synode was onenigheid in de kerk over de geloofsleer.

Tegenover elkaar stonden de remonstranten en de contraremonstranten. De remonstranten trokken aan het kortste eind. ‘We sturen jullie weg! Ga heen, ga heen!’ riep synodevoorzitter Johannes Bogerman hen toe. Zo komt het dat de remonstranten nog steeds niet horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Gelukkig zijn de verhoudingen na vierhonderd jaar een heel stuk verbeterd. Zo is er in Carnisse Haven al jaren een gespreksgroep van en voor remonstranten die in onze wijk woonachtig zijn. Daardoor kwamen de remonstrantse en de protestantse predikanten Tjaard Barnard en Bert de Wit elkaar geregeld tegen. Zij bleken ook nog bij elkaar om de hoek te wonen.

Tijdens zo’n ontmoeting ontstond het idee om samen iets te doen aan de herdenking van de Synode van Dordrecht. En dan zou het moeten gaan over de Dordtse Leerregels die tijdens die synode zijn opgesteld. Want in die leerregels – ook wel ‘Vijf artikelen tegen de remonstranten’ genoemd – wordt het theologische leergeschil uiteen gezet. Het verschil spitst zich toe op de vrije wil en de goddelijke uitverkiezing. Het wordt hoog tijd dat remonstranten en protestanten daar nog eens samen naar kijken.

De predikanten zijn samen een zomercursus over de Dordtse Leerregels gestart. Op drie avonden zullen de leerregels van verschillende kanten worden bekeken:

De eerste bijeenkomst ging over de Dordtse Leerregels in historisch perspectief. Deze woensdagavond 19 september staat ‘de actualiteit van de Dordtse Leerregels’ centraal.

Op woensdag 7 november is de laatste bijeenkomst en staat ‘de herdenking van de Dordtse Synode’ centraal.

De bijeenkomsten vinden plaats in Carnisse Haven, Noordersingel 30, Barendrecht, aanvang 20.00 uur. 

 

Cursusleiders zijn dr. Tjaard Barnard (barnard@remonstrantenrotterdam.nl) en ds. Bert de Wit (predikant@carnissehaven.nl).

Iedereen is van harte welkom.
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Agenda