Breda ~ Startzondag

Datum
18 september 2016
Tijd
10:30 - 11:30 uur
Locatie
Cimburgalaan 98 Breda

In het kader van het jaarthema over vrijheid starten we deze zondag met de overdenking van het begrip vrijheid, met name de vrijheid om keuzes te maken in het leven. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van het gedachtegoed van de Duitse theologe Dorothee Sölle. Velen heeft zij aangesproken vanwege haar maatschappijkritische manier van theologie bedrijven, hoewel die manier ook irriteerde. Juist omdat zij theologie bedreef in dialoog met haar eigen tijd, heeft veel van wat zij schreef iets tijdgebondens. Dat is de prijs die je kennelijk betaalt als je zo betrokken bent bij de actualiteit. Maar haar oproep om je altijd bewust te zijn van keuzemomenten in het leven, de vrijheid én de noodzaak om te kiezen, ook als je een keuze liever uit de weg zou gaan, het zijn thema’s in Sölles theologie die tijdloos zijn en de moeite van het overdenken waard blijven.

Dr. K.J. Holtzapffel gaat voor in de kerkdienst.

Agenda