Breda – Startzondag met Koen Holtzapffel

Breda – Startzondag met Koen Holtzapffel
Datum 26 september 2021
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Breda

Op deze zondag beginnen we het nieuwe seizoen onder het motto ’t Is alles een gelijkenis. Hoe verhouden een gelijkenis en het ‘echte’ leven zich tot elkaar? Wat zou die mooie zin uit lied 978: ‘t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis’ kunnen betekenen?

U bent van harte welkom, maar het is fijn als u zich hier aanmeldt om drukte bij de ingang te voorkomen.

Agenda