Breda – Grote Kring

Breda – Grote Kring
Datum 7 oktober 2019
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Breda

Vandaag de tweede bijeenkomst van de ‘De Grote Kring’. Daarin staat het nieuwe jaarthema ‘Bijbelse helden en ons levensverhaal’ centraal, waarin ons eigen levensverhaal wordt besproken in het licht van Bijbelse helden die vaak een soort tragische helden zijn met ook in hun leven hoogte- en dieptepunten.

Tijdens deze serie Grotekring-gesprekken denken we samen na over helden, hun betekenis en de verbinding met ons eigen levensverhaal. Wat is een held eigenlijk, wie is mijn held en wijken Bijbelse helden af van andere helden? Wat helden verenigt is trouw, moed en het vermogen zichzelf te overstijgen in een altruïstische daad. Maar helden zijn geen heiligen. Waarom hebben we helden eigenlijk nodig? Misschien functioneren helden wel als rolmodel, als goed voorbeeld dat inspireert en uitnodigt tot navolging.

Deze keer staat de stadssecretaris van Efeze centraal. Het verhaal van deze held tegen wil en dank is te lezen in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 19: 23-40. Te midden van strubbelingen houdt hij het hoofd koel.

De volgende keer op 11 november gaat het over de stoere oudtestamentische held Simson.

De volgende bijeenkomsten zijn op:

  • 11 november in Breda
  • 9 maart in Breda
  • 11 mei afsluiting met maaltijd in de Lutherse kerk.

U bent van harte uitgenodigd hieraan mee te doen, ook als u niet alle bijeenkomsten kunt bijwonen!

Meer weten of wilt u voorafgaand aan de bijeenkomst de bijbehorende tekst ontvangen? Neem dan contact op met dr. Koen Holtzapffel

Agenda