6 van 20 zoekresultaten op "cantate"

Cantate-/Vriendendienst op Eeuwigheidszondag met dr. Eric Cossee

Rotterdam

In deze dienst gaat voor onze emeritus-predikant dr. Eric Cossee. Deze zondag wordt de Cantate BWV139 ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’ uitgevoerd door het Remonstrants Cantatekoor en -orkest. De uit te voeren cantate ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’ (BWV 139) is een van de cantates die Bach in zijn tweede seizoen.. Lees verder

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard – 5e zondag 40-dagentijd en Cantate-/Vriendendienst

Rotterdam

In deze dienst gaat voor dr. Tjaard Barnard. Het Remonstrants Cantatekoor en -orkest onder leiding van Maria Kuster voert de cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van J.S. Bach uit. Deze cantate is oorspronkelijk geschreven voor de Palmzondag in Weimar en uitgevoerd op 25 maart 1714. Naderhand werd deze verscheidene malen bewerkt en aangepast onder.. Lees verder

Kerkdienst met dr. Eric Cossee – Cantate&Vriendendienst

Rotterdam

In deze dienst gaat voor Dr Eric Cossee. Hij is oud-predikant van de Remonstrantse gemeente Rotterdam. Het Remonstrants Cantatekoor en -orkest onder leiding van Aart Bergwerff voert de cantate BWV 73 Herr, wie du willt, so schick’s mir van J.S. Bach uit. Deze cantate is oorspronkelijk geschreven voor de derde zondag na Epifanie (Driekoningen) en was voor.. Lees verder

Tweede Adventsdienst met dr. Koen Holtzapffel (Cantate/vriendendienst)

Rotterdam

Het kerkelijk jaar begint met de Adventstijd, de vier zondagen omvattende periode voor Kerstmis, waarin de komst van Christus wordt afgewacht; een periode van inkeer en bezinning. In Bachs Leipzig werd gedurende deze periode dan ook geen concertante kerkmuziek gemaakt, wat de cantor gelegenheid bood zijn voorbereidingen te treffen voor de zware Kerst-twaalfdaagse, van Eerste.. Lees verder

Cantatedienst, derde zondag van de Paastijd – Koen Holtzapffel, Jan Berkvens en Aart Bergwerff

Rotterdam

De derde Cantate-/Vriendendienst van dit kerkelijk jaar. De kerkdienst staat onder leiding van dr. Jan Berkvens en dr. Koen Holtzapffel. Jan Berkvens houdt de overdenking.       Thema:  Welk kruis wil jij omvatten? Wat hebben een ijstang, Bach en de Eerste Brief van Petrus met elkaar te maken? Tijdens de eerste preek van zijn leven gaat.. Lees verder

Cantate-Vriendendienst

Arminiuskerk ~ Museumpark 3

Op deze Werelddiaconaatszondag voert het Remonstrants Cantatekoor en – orkest cantate BWV 22 uit o.l.v. Aart Bergwerff. Jesu nahm zu Sich die Zwölfe is een cantate geschreven voor zondag Esto Mihi of zondag quinquagesima. Het is de benaming voor de zondag vóór Aswoensdag. De naam komt oorspronkelijk uit het Latijn Dominica in Quinquagesima (vijftigste), dit verwijst.. Lees verder