kerkBRIEF - logo

kerkbrief 24 oktober - 6 november 2019

Schermafbeelding 2019-09-24 om 12.54.17

Kerkdienst 27 oktober

In de dienst van 27 oktober staat de tekst centraal: ‘Hier sta ik’. U kent hem van de poster hiernaast. Toen de kerk werd gebouwd, vonden remonstranten dat zij in de beste traditie van Luther stonden. Eigenlijk hadden zij de Reformatie beter begrepen dan wie dan ook. Het klinkt onbescheiden, maar ze vonden het echt. Wat kunnen wij met zo’n benadering?
dr. Tjaard Barnard zal preken over psalm 46.
notes-music-flowers-three-roses-7272

kerkdienst 3 november

Rozenzondag
Voorganger: Tjaard Barnard
Eenmaal per jaar staan we stil bij wie er het afgelopen jaar onze gemeente ontvallen zijn. We noemen hun namen en staan daarbij even stil bij hun leven. Daarna krijgt iedereen die dat wil de gelegenheid een lichtje aan te steken voor een dierbare overledene.
Meer over deze dienst leest u in de week voorafgaand aan de dienst op onze website
Lutherse kerk Breda

Breda - agenda


27 oktober - Remonstrantse kerkdienst met dr. I. Leng Tan
3 november - viering Ekklesia

Actueel

The Story of God With Morgan Freeman-uitsnede
Agenda:
Let op!: de Donderdagmorgendialoog van 7 november is verzet naar 14 november.
AV van Beraad 16112019

Algemene Vergadering van Beraad 16 november

Het doet de Commissie tot de Zaken een genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Beraad op 16 november 2019.

Uitnodiging en agenda vindt u hier


Opgave is voor deelname noodzakelijk!
Ze hopen op een goede opkomst!

Blogs al gelezen?

Gebruik je hersens

Gebruik je hersens, dat is een kreet, ontleend aan de mooie postercampagne van onze Gemeente. De kreet op de poster luidt: 'Gebruik je hersens', de bijbehorende zinsnede is die uit Matteüs: 'Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand'. Natuurlijk suggereert de tekst 'Gebruik je hersens' dat je je verstand niet hoeft thuis te laten …
Meer lezen
Gebruik je hersens!

Een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn!

NRC Handelsblad heeft een rubriek waarin pubers worden geïnterviewd over hun leven: Jong! Begin oktober verscheen een interview met Jonas Meinderts. Hij vertelt over zijn coming out. Ook vertelt hij dat hij anti geloof is. In de kerk is er voor hem geen ruimte om zichzelf te zijn. De remonstrantse predikanten Tjaard Barnard (Rotterdam) en Joost Röselaers (Amsterdam, Vrijburg) reageren …
Meer lezen
Een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn!

Waarom doen we wat we doen? Waar worden we uiteindelijk gelukkig van?

‘Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.’ Jezus Sirach leeft in een oorlogssituatie. Hij legt zijn toehoorders twee aspecten van houvast voor: Vertrouwen in God én: één en al oor zijn voor wat er om je heen en in je gebeurt. Waarom doen we wat we doen? En: Waar worden …
Meer lezen
Waarom doen we wat we doen? Waar worden we uiteindelijk gelukkig van?

Wat anderen doen

Screenshot_2019-05-27 Dominicaanse Ontmoetingen Rijnmond
Dominicaanse Ontmoetingen in de Citykerk Het Steiger

Drie keer per jaar is er een Dominicaanse Ontmoeting. Met een maaltijd, het uitdiepen van een thema waarbij we elkaar bevragen en uitdagen, een Podium voor Vraag & Aanbod, vespers en ruimte voor persoonlijke uitwisseling. De volgende ontmoeting is op vrijdag 25 oktober 2019.

Waar: Dagkerk en kloostergangen van de Citykerk Het Steiger, ingang 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam.
Aanmelden is nodig i.v.m. voorbereiding maaltijd:
vóór dinsdag 22 oktober:
E-mail: dominicaanseontmoetingen@gmail.com of
Telefoon: 010-4182985
Kosten: 5 Euro bij binnenkomst.
jongeren weekend nov 2019
Remonstranten Rotterdam

Museumpark 3
3015 CB ROTTERDAM


+31 (0)10 4360543
administratie@remonstrantenrotterdam.nl
Remonstranten.nl

De Remonstrantse Broederschap telt ruim 5.000 leden en vrienden en een ruime kring van belangstellenden verdeeld over een veertigtal gemeenten.